วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                    
                                                            ประวัติส่วนตัว


    ชื่อ นางสาว โนรีซา ดอเลาะ
    ชื่อเล่น นู๋ฮา
    รหัสนักศึกษา 554188035
    คบ.2 การประถมศึกษา หมู่1
    ภูมิลำเนา นราธิวาส
                                                                                                                                                                 

                                                   
   ชื่อ นางสาว ซูรายา  แยนา                                                        
   ชื่อเล่น  ยัง  
   รหัสนักศึกษา  554188130
   คบ..2 การประถมศึกษา  หมู่1
   ภูมิลำเนา  นราธิวาส


                                                                                            


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น